Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van werknemers in de zoetwarenindustrie.

Het bestuur zorgt voor uw pensioen

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en gepensioneerden. Het bestuur:

 • bepaalt het beleid
 • voert de pensioenregeling uit
 • neemt besluiten over uw pensioen, bijvoorbeeld of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd

Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het verantwoordingsorgaan:

 • adviseert het bestuur over het beleid
 • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd
Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan
 • De heer S. Waiboer (voorzitter), namens werknemers, van de organisatie FNV
  De heer P. Zoetemeijer, namens werknemers, van de organisatie FNV
  De heer R. Brouwers, namens pensioengerechtigden, van de organisatie De Unie
  De heer H. Verkuijlen, namens pensioengerechtigden, van de organisatie FNV
  De heer J. Gommans, namens werkgevers, van de organisatie VBZ
  Mevrouw K. Goutier, namens werkgevers, van de organisatie VBZ
  Vacature namens werknemers van de organisatie CNV Vakmensen
  Vacature namens werknemers van de organisatie FNV

Raad van toezicht controleert het bestuur

In de raad van toezicht zitten 3 leden. De raad van toezicht:

 • houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur
 • controleert of het bestuur zich aan het afgesproken beleid houdt
Dit zijn de leden van de raad van toezicht
 • Mevrouw M. van der Steen-Jacquet (voorzitter)
  De heer L. Rolf
  De heer K.G. Koedijk

Commissies

Vijf commissies bereiden de bestuursbesluiten van Pensioenfonds Zoetwaren voor. Zij bespreken de onderwerpen tot in detail, samen met uitvoerder en adviseurs.

Dit zijn de commissies
 • De beleggingsadviescommissie heeft als taken het opstellen en controleren van het strategische beleggingsbeleid en beleggingsplan.

  De risicoadviescommissie bereidt het risicobeleid voor en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

  De financiƫle adviescommissie deze commissie houdt zich bezig met het regelen en begeleiden van het jaarwerk, nota's, kwartaalrapportages en meer.

  De pensioen- en uitbestedingsadviescommissie kijkt of de bedrijven met wie we samenwerken zich houden aan de afspraken die we met hen hebben gemaakt.

  De communicatiecommissie adviseert en helpt het bestuur op het gebied van de communicatie naar deelnemers en werkgevers.

Sociale partners

Deze partijen zijn betrokken bij de pensioenregeling: