Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. In ons privacy statement leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie, voortaan aangeduid met het PENSIOENFONDS, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en te administreren. Het PENSIOENFONDS doet dat zorgvuldig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dat gebeurt, wordt hieronder uitgelegd.

Naar aanleiding van een uitspraak in het arrest Schrems II van 16 juli 2020 is een lacune ontstaan ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens in de VS. Dit houdt in dat verwerking van persoonsgegevens in de VS momenteel mogelijk niet voldoet aan de Europese maatstaven voor beveiliging op grond van de AVG. Het pensioenfonds houdt de ontwikkelingen in de gaten.