Overslaan en naar inhoud gaan

Verantwoord beleggen

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in de manier waarop we beleggen. We nemen onze verantwoordelijkheid door uitsluiting van bedrijven en landen, invloed door dialoog en stemmen tijdens vergaderingen. Ook beleggen we steeds vaker in duurzame bedrijven.

Uitsluiting van bedrijven en landen

We hebben een uitsluitingslijst.pdf met bedrijven en landen waarin we niet beleggen. Hierop staan bijvoorbeeld bedrijven en landen die:

 • mensenrechten schenden
 • gebruikmaken van kinderarbeid
 • het milieu sterk vervuilen
 • tabak produceren
 • chemische of biologische wapens maken

Invloed door dialoog

We oefenen invloed uit op beslissingen van bedrijven waarin we beleggen door met de bedrijven in gesprek te gaan. Dat doen we als dat nodig is vanwege milieu, maatschappij, ondernemingsbestuur of arbeidsomstandigheden. Zo zorgen we ervoor dat een bedrijf zich verbetert. Als er niets verandert, stoppen we met beleggen in dat bedrijf.

Stemmen tijdens vergaderingen

We gebruiken actief ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van de ondernemingen waarin we beleggen. We stemmen bijvoorbeeld op beleidsvoorstellen als:

 • samenstelling van het bestuur en onafhankelijkheid
 • salarissen en beloningen van bestuurders
 • milieu en sociale normen

Beleggen in duurzame bedrijven

We beleggen steeds vaker in bedrijven die zich onderscheiden door hun positieve invloed op mens, milieu of maatschappij. Denk aan bedrijven die bijdragen aan: 

 • klimaat en schone energie
 • verantwoorde consumptie en productie
 • gezondheid en welzijn

We beleggen bijvoorbeeld in bedrijven die minder CO2 uitstoten, minder water verbruiken of aan wind- of zonne-energie werken. 

Samen tegen klimaatverandering

Klimaatverandering zien wij als een van de grootste problemen van onze tijd. Daarom hebben we een apart klimaatbeleid opgesteld. En zijn we aangesloten bij Climate Action 100+. Dit is een initiatief van meer dan 700 investeerders, zoals pensioenfondsen en banken. Samen willen we ervoor zorgen dat de grootste uitstoters van broeikasgassen maatregelen nemen tegen klimaatverandering. 

Verantwoord en rendement gaan goed samen

Wij verwachten van duurzame beleggingen op lange termijn een betere opbrengst dan van niet-duurzame beleggingen. Wij geloven dat beleggingen alleen goed kunnen renderen als samenlevingen zich goed kunnen ontwikkelen.

Europese wet: Sustainable Finance Disclosure Regulation

In 2021 kwam er een nieuwe Europese wet: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Lees hoe wij voldoen aan de regels van de SFDR (pdf).

Lees meer over verantwoord beleggen