Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële situatie

Ieder pensioenfonds wil financieel gezond zijn. Want we moeten de pensioenen betalen. Onze beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe het financieel met ons gaat. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding tussen:

  • het geld dat we hebben én 
  • het geld dat we nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen, nu en later. 

Onze beleidsdekkingsgraad is 119,7%

Dekkingsgraad hoger dan 110% (Huidige situatie)

Dekkingsgraad tussen 100% en 110%

Dekkingsgraad lager dan 100%

Waarom is de beleidsdekkingsgraad belangrijk?

De beleidsdekkingsgraad is belangrijk om 2 redenen:

  1. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of we genoeg geld hebben om de pensioenen te betalen, nu en later.
  2. Met de beleidsdekkingsgraad bepalen we of uw pensioen omhoog of omlaag gaat . Of gelijk blijft. We willen de pensioenen ieder jaar verhogen. De prijzen gaan namelijk bijna ieder jaar omhoog. Als we de pensioenen niet kunnen verhogen wordt uw pensioen minder waard.

Waardoor stijgt of daalt de dekkingsgraad?

Iedere maand berekenen we onze dekkingsgraad. Hoe komt het dat de dekkingsgraad iedere maand verandert?

  • Door de rente. De rente bepaalt hoeveel geld we moeten reserveren om de pensioenen te kunnen betalen, nu en later. Hoe lager de rente, hoe hoger onze reserves moeten zijn. De dekkingsgraad daalt dan. Is de rente hoger, dan stijgt onze dekkingsgraad. 

  • Door het rendement op onze beleggingen. Wij beleggen de premie die u en uw werkgever betalen. Die beleggingen leveren een rendement op. Een goed rendement is goed voor onze beleidsdekkingsgraad.

Ook de levensverwachting heeft gevolgen voor de beleidsdekkingsgraad. We worden gemiddeld ouder. Doordat we ouder worden, moet het pensioenfonds meer geld hebben. Want we moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.

De dekkingsgraden in de laatste 12 maanden

DatumGemiddeldeHuidig
Februari 2023121%118,5%
Maart 2023120,7%116,2%
April 2023120,2%116,8%
Mei 2023119,7%118,2%
Juni 2023119,5%119,8%
Juli 2023119,6%122,4%
Augustus 2023119,5%121,8%
September 2023119,6%124,6%
Oktober 2023119,4%122,4%
November 2023119,4%121,4%
December 2023119,6%117%
Januari 2024119,7%117,4%

We hebben 4 dekkingsgraden

  • Beleidsdekkingsgraad: dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Doordat we middelen, schommelt deze dekkingsgraad minder. Het bestuur gebruikt daarom deze dekkingsgraad om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen. Als we het over dekkingsgraad hebben, dan hebben we het in de regel over deze beleidsdekkingsgraad.

  • Actuele dekkingsgraad: deze wordt iedere maand bepaald. Het is in die maand de verhouding tussen het geld dat we hebben en het geld dat we nodig hebben. De actuele dekkingsgraad kan behoorlijk schommelen. U ziet direct de gevolgen van bijvoorbeeld een dalende rente.

  • Vereiste dekkingsgraad: dit is de dekkingsgraad die we moeten hebben om zonder problemen financiële tegenslagen op te kunnen vangen en de pensioenen te kunnen verhogen. Deze wordt ieder kwartaal bepaald.

  • Minimaal vereiste dekkingsgraad: dit is de minimale reserve die we moeten hebben. We kunnen de pensioenen dan niet verhogen. Deze dekkingsgraad wordt aan het einde van elk jaar bepaald. 

Met crisisplan voorbereid op mogelijke crisis

We hebben een financieel crisisplan. Daarmee is het pensioenfonds voorbereid op een mogelijke crisis. Bijvoorbeeld als de beleidsdekkingsgraad zo laag is dat de pensioenen in gevaar komen. Alle pensioenfondsen moeten een financieel crisisplan hebben. Ons crisisplan staat in de bijlagen van de actuariële en bedrijfstechnische nota (pdf).