Privacyverklaring

Pensioenfonds Zoetwaren verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de pensioenovereenkomst goed uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren.

Als uw werkgever verplicht bij Pensioenfonds Zoetwaren is aangesloten, dan brengt de wet mee dat wij hiervoor gegevens van u en van andere partijen moeten ontvangen. Is uw werkgever om een andere reden aangesloten bij het fonds, dan is deze verplichting contractueel vastgelegd. 

Afhankelijk van uw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over u en/of uw dienstverband ontvangen:

  • Basisregistratie Personen (BRP)
  • (Voormalige) werkgever(s)
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • Andere pensioenuitvoerders

Meer informatie

 

 

Hoi