Overslaan en naar inhoud gaan

Gevolgen coronavirus Pensioenfonds Zoetwaren


Het coronavirus heeft grote gevolgen voor iedereen. Ook voor Pensioenfonds Zoetwaren. We begrijpen dat de maatregelen zoals die nu door de overheid zijn getroffen ook voor u grote gevolgen kunnen hebben. En dat u daar vragen over heeft. Op deze pagina beantwoorden wij vragen. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Het bestuur volgt alle ontwikkelingen op de voet. 

Meld betalingsproblemen door corona altijd bij ons

Vanwege de coronacrisis kunnen werkgevers in de situatie komen dat niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting van pensioenpremies voldaan kan worden. Voor deze werkgevers wil Pensioenfonds Zoetwaren onder voorwaarden maatwerk toepassen. Voor werkgevers die om andere redenen en al voor de coronacrisis niet aan hun betalingsverplichting voldoen, blijft het huidige incassobeleid van toepassing. Graag informeren wij u over onze Premiecoulance-regeling.

Betalingsproblemen pensioenpremie

Als werkgever heeft u geen eigen bevoegdheid om de premie te verminderen of op te schorten. In overleg met het pensioenfonds kan op grond van artikel 26 Pensioenwet voor een korte periode (2 loonperiodes) uitstel van betaling verleend worden.

Premiecoulance Pensioenfonds Zoetwaren

Als u problemen heeft om de pensioenpremie tijdig en/of volledig te voldoen als gevolg van de coronacrisis dan is Pensioenfonds Zoetwaren bereid coulance te verlenen voor de premiebetaling. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u kunnen aantonen dat u een beroep doet op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid-regeling (NOW-regeling) en uitstel bij de belastingdienst heeft aangevraagd. Bevindt u zich in deze situatie? Dan kunt u zich melden bij het pensioenfonds en aangeven dat er betalingsproblemen zijn vanwege de coronacrisis. We zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Let op: Een harde voorwaarde hierbij is, dat het op het loon van de werknemer ingehouden werknemersdeel van de pensioenpremie wel blijvend wordt afgedragen aan het pensioenfonds. We wijzen u er op, dat u als werkgever persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden, wanneer het werknemersdeel van de premie wel wordt ingehouden, maar niet wordt afgedragen aan het pensioenfonds.

De NOW-regeling

De overheid heeft in 2020 de NOW-regeling in het leven geroepen. Deze vervangt de oude regeling Werktijdverkorting. Volgens deze regeling kan een onderneming die omzetverlies verwacht (minimaal 20%), bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen vermeerderd met een percentage voor de werkgeverslasten, waaronder de pensioenpremie. Voorwaarde is dat er in de subsidieperiode geen personeel ontslagen wordt om bedrijfseconomische redenen. Op dit moment is de NOW3-regeling van toepassing.

Pensioenadministratie

Wanneer uw onderneming gebruik maakt van de NOW-regeling heeft dat geen gevolgen voor de administratieve verwerking. In deze situatie hoeft u namelijk de gegevens van de werknemers in de eigen administratie niet te wijzigen hetgeen dan ook geldt voor de gegevensaanlevering richting het pensioenfonds. Er is immers geen wijziging van het pensioengevend salaris en de pensioenopbouw. De pensioenopbouw wordt dus voortgezet op basis van het ongewijzigde salaris.

Extra toelichting

Wij zijn niet in staat het werkgevers- en werknemersdeel separaat te factureren. De administratie is zodanig ingericht, dat alleen de volledige werkgevers- en werknemerspensioenpremies gefactureerd kunnen worden. Wanneer u alleen het werknemersdeel van de pensioenpremie afdraagt, kunnen wij dit wel ontvangen en verwerken. Voor het werkgeversdeel bouwt u dan een achterstand op.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de Premiecoulance-regeling dan kunt u contact met ons opnemen via: 050 582 18 52. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar werkgever@pensioenzoetwaren.nl.

Wij zijn bereikbaar

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werken al onze pensioendeskundigen thuis. Ze zitten klaar om uw e-mails en telefoontjes te beantwoorden. Wij staan u, net als anders graag te woord. 

Voorlopig geen pensioenbijeenkomsten 

Vanwege het coronavirus organiseren wij voorlopig geen informatiebijeenkomsten. Wij vinden dit jammer, maar hopen op uw begrip.

Als u geïnteresseerd bent in het organiseren van een informatiebijeenkomst bij u op locatie op een later moment, laat dan uw gegevens achter via consulent@pensioenzoetwaren.nl.

De pensioenconsulent neemt contact met u op zodra wij weer informatiebijeenkomsten kunnen organiseren.

Als alternatief bieden wij uw werknemers de mogelijkheid om een videospreekuur in te plannen met een pensioendeskundige. Zij kunnen hiervoor zelf een afspraak maken via onze contactpagina.

Gevolgen financiële situatie

Het coronavirus heeft ook financiële gevolgen gehad voor Pensioenfonds Zoetwaren. Die gevolgen waren vooral in 2020 zichtbaar. Onze beleidsdekkingsgraad was al geraakt door de lage rente. Gelukkig hadden we nog genoeg reserves om deze tegenslag op te vangen. En de beurzen hebben zich vorig jaar weer goed hersteld. In 2021 is de beleidsdekkingsgraad zelfs weer gestegen. In maart was deze 99,8%. Dit komt vooral door een stijging van de rente. De vooruitzichten zijn nu voorzichtig positief. Lees meer over de ontwikkeling van de dekkingsgraad.

We passen ons beleggingsbeleid (nog) niet aan

We hebben ons beleggingsbeleid niet aan hoeven passen vanwege het coronavirus. Het bestuur blijft de beurzen natuurlijk goed in de gaten houden. Als het op enig moment wél nodig is om ons beleggingsbeleid aan te passen, doen we dat natuurlijk.