Overslaan en naar inhoud gaan

Disclaimer

De op deze site gegeven informatie is van algemene aard. Alleen indicatief en aan wijzigingen onderhevig. 

De vermelde gegevens zijn alleen om bezoekers algemene informatie te geven. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn. Het gebruik van informatie is geheel voor risico van de gebruiker.

De makers van de site zijn uiterst zorgvuldig geweest. Maar toch zijn fouten niet geheel uit te sluiten. Of er kan vertraging gebeuren in het maken van 'nieuwe versies'.

Het pensioenfonds noch de uitvoerder, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade door:

  • onjuistheden.
  • het afgaan op de informatie
  • verspreiden van de informatie.

Rechten kunt u alleen ontlenen aan het voor u geldende pensioenreglement. Deze website is auteursrechtelijk beschermd.

De intellectuele eigendomsrechten over de verstrekte informatie liggen bij de uitvoerder, of haar licentiegevers. Op het gebruik van deze website is het Nederlands recht van toepassing.